/ Тип матрица /
50000 +
Дело за успех
20 +
Години опит в проекти
5 um
Точност на откриване
2 um
Точност на възможностите за обработка