/ Спешно лечение /
Изключение за качество Работа със стандартна книга
Тази стандартна книга е да помогне на клиентите да решават и да се справят с проблемите по-бързо и по-добре, когато открият проблеми с мухъл или продукт след получаване
матрицата или крайния продукт, така че да се избегнат загуби за клиентите и да се избегне въздействие. продукция на клиента за целта.